x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2023-10-31

Nästa års konferens

Först vill styrelsen tacka för engagemanget och uppslutningen på vår digitala konferens. Det var roligt att så många deltog.

På konferensen berättade vi att det nästan var klart med konferensen 2024. Tyvärr stämmer det inte längre.
Nu letar vi efter några som vill hålla i konferensen nästa år.
Det är fritt att tänka nytt, till exempel:
Flera verksamheter som anordnar tillsammans för att sprida arbetsinsatsen
En kortare konferens från lunch till lunch
En delvis eller helt digital konferens


Dyker det upp funderingar, ta kontakt med någon ur styrelsen.
Vi skulle vilja ha svar så snart som möjligt för att konferensen ska hinna planeras, helst innan 15/12.

Styrelsen genom Eva

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design